Dalība

Par biedrības “Latvijas Biznesa savienība” biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, tajā skaitā, uzņēmēju intereses pārstāvošas biedrības un nodibinājumi, sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības, individuālie komersanti kā arī saimnieciskās darbības veicēji, kas nākotnē plāno attīstīt aktīvāku uzņēmējdarbību.

Dalība biedrībā paredz biedra naudu nomaksu, kuras apmērs ir 60 EUR/gadā, un priecāsimies par brīvprātīgiem ziedojumiem biedrības darbības nodrošināšanai.

Konts ziedojumiem: Saņēmējs: biedrība “Latvijas Biznesa savienība”, Reģ. Nr. 40008016137, A/s Swedbank, IBAN: LV49HABA0551041456353, Maksājuma mērķis: Ziedojums.

Lai iestātos biedrībā, lūdzam aizpildīt iestāšanās anketu. Mēs sazināsimies ar jums gadījumā, ja būs nepieciešama papildus informācija. Jūsu pieteikums tiks izskatīts tuvākajā biedrības Padomes sēdē, pēc kuras informēsim jūs par Padomes lēmumu.

Biedrības “Latvijas Biznesa savienība” biedru ieguvumi:

  • aktuālākā informācija par uzņēmējdarbības jaunumiem Latvijā un Eiropas Savienībā;
  • interešu pārstāvniecība sadarbībā ar Latvijas valsts pārvaldi;
  • bezmaksas dalība izglītojošos un informatīvos pasākumos.