Par mums

cropped-cropped-lbs_titul.png

Latvijas Biznesa savienība tika izveidota 2015.gadā apvienojoties biedrībām “Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu konfederācija” (dib. 1996.) un “Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums” (dib.2012.) . LBS statusu un mērķus nacionālā un starptautiskā līmenī nosaka Darba devēju organizāciju un to apvienību likums un Biedrību un nodibinājumu likums.

Latvijas Biznesa savienībā apvienojušies vairāk nekā 70 biedri – uzņēmumi un nozaru asociācijas.

Biedrības mērķi ir:

  • pamatojoties uz Eiropas mazo uzņēmumu Hartu, sekmēt Latvijas mazo un vidējo komersantu (turpmāk – MVK) darbību un attīstību;
  • apvienot, koordinēt un pārstāvēt Latvijas MVK intereses nacionālā un starptautiskā līmenī;
  • sekmēt komunikāciju, informācijas un pieredzes apmaiņu starp biedrības biedriem;
  • īstenot izglītības un apmācības pasākumus, lai attīstītu jauniešu un pieaugušo radošumu un uzņēmējspējas;
  • organizēt sociālās kampaņas, labdarības pasākumus iedzīvotāju labklājības līmeņa uzlabošanai valstī;
  • sniegt ierosinājumus valsts un pašvaldību iestādēm, sadarboties ar komersantiem, biedrībām, ekspertiem, izglītības un zinātnes institūcijām, lai kāpinātu uzņēmējdarbības aktivitāti, konkurētspēju un darba vietu kvalitāti;
  • veicināt sabiedrības izpratni par MVK sociāli ekonomisko nozīmi Latvijā.

 

Latvijas Biznesa savienība ir vienīgā Latvijas darba devēju organizācija, kas pārstāv Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus Eiropas Savienības līmenī – Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijā (UEAPME). UEAPME ir 80 biedru organizācijas, kas nosedz 12 miljonus uzņēmumu un 55 miljonus strādājošo Eiropā. UEAPME ir Eiropas līmeņa sociālais partneris.