UEAPME

ueapme_logo

Latvijas Biznesa savienība ir vienīgā Latvijas darba devēju organizācija, kas pārstāv Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus Eiropas Savienības līmenī – Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijā (UEAPME). UEAPME ir 80 biedru organizācijas, kas nosedz 12 miljonus uzņēmumu un 55 miljonus strādājošo Eiropā. UEAPME ir Eiropas līmeņa sociālais partneris.

Kā UEAPME biedrs Latvijas Biznesa savienība regulāri saņem jaunāko informāciju par uzņēmējdarbībai svarīgiem jautājumiem, kas tiek risināti Eiropas Savienības līmenī. Tie ir gan konsultāciju dokumenti, pētījumi, nomatīvo aktu projekti u.tjp. Konsultācijas par jaunajām normatīvo aktu iniciatīvām agrīnā stāvoklī jau ES līmenī ir iespēja savlaicīgi ietekmet to, kādi lēmumi tiek pieņemti ES līmenī un vēlāk ir jāievieš arī Latvijā.

Par šīm aktualitātēm regulāri informējam biedrus, uzklausām to komentārus un iesniedzam viedokļus UEAPME, kas tos pārstāv ES institūcijās.

Advertisements