SMEUnited

Latvijas Biznesa savienība ir vienīgā Latvijas darba devēju organizācija, kas pārstāv Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus Eiropas Savienības līmenī – MVU organizācijā SMEUnited jeb ApvienotieMVU, kas līdz 2018. gada novembrim saucās Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija (jeb UEAPME). SMEUnited ir 70 biedru organizācijas no 30 Eiropas valstīm, kas pārstāv 12 miljonus uzņēmumu un 55 miljonus strādājošo Eiropā. SMEUnited ir Eiropas līmeņa sociālais partneris.

Kā SMEUnited biedrs Latvijas Biznesa savienība regulāri saņem jaunāko informāciju par uzņēmējdarbībai svarīgiem jautājumiem, kas tiek risināti Eiropas Savienības līmenī. Tie ir gan konsultāciju dokumenti, pētījumi, nomatīvo aktu projekti u.tjp. Konsultācijas par jaunajām normatīvo aktu iniciatīvām agrīnā stāvoklī jau ES līmenī ir iespēja savlaicīgi ietekmet to, kādi lēmumi tiek pieņemti ES līmenī un vēlāk ir jāievieš arī Latvijā.

Par šīm aktualitātēm regulāri informējam biedrus, uzklausām to komentārus un iesniedzam viedokļus SMEUnited, kas tos pārstāv ES institūcijās.