UEAPME aicina EK viceprezidentu V.Dombrovski uzlabot MVU iesaisti pārvaldībā un izveidot atbalsta programmu MVU organizācijām

Posted on Updated on

Rabmer-Koller and Dombrovskis_crop

Februāra sākumā Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas (UEAPME) prezidente Ulrike Rabmere-Kollere (Ulrike Rabmer-Koller,) tiekoties ar Eiropas Komisijas (EK) viceprezidentu Valdi Dombrovski, pārrunāja iespējas nodrošināt plašāku mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanā gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Lai arī U.Rabmere-Kollere atzīmēja EK nesenos centienus veicināt sociālo partneru līdzdalību tādos Eiropas nozaru politikas procesos kā Eiropas semestris, tomēr uzsvēra, ka MVU darba devēju organizācijām bieži vien nav pieejami pietiekami resursi, lai pilnvērtīgi pārstāvētu to biedru intereses sociālajā dialogā, konsultācijās un sociālajās pārrunās. Tāpēc UEAPME prezidente aicināja izveidot ES līmeņa programmu MVU asociāciju spēju stiprināšanai, kas ļautu tām kļūt stiprākām, proaktīvākām kā sociālajiem partneriem un dotu iespēju pārstāvēt plašāku MVU skaitu. Tiekoties tika pārrunāti arī tādi jautājumi kā pārrobežu darba ņēmēji un praktiskas dabas problēmas ar kādām sastapsies MVU ieviešot „vienāda samaksa par vienādu darbu” principu.

Diskusijas laikā UEAPME prezidente Ulrike Rabmere-Kollere uzsvēra sociālo partneru iesaistīšanas nozīmīgumu ekonomikas pārvaldībā un Eiropas semestra procesā: „Viedokļu apmaiņa starp Eiropas Komisiju, valdībām un sociālajiem partneriem par ekonomisko un sociālo situāciju valstī un nepieciešamajām reformām var veicināt plašāku atbalstu reformu procesam”. Tomēr, neskatoties uz to ka, divas trešdaļas privātajā sektorā nodarbināto strādā MVU un 80% jauno darba vietu krīzes periodā tika radītas MVU, MVU darba devēju asociācijām bieži vien trūkst ne tikai spējas, bet arī resursi, lai pilnvērtīgi pārstāvētu tos sociālajā dialogā. Turklāt MVU asociācijas vairākās valstīs netiek atzītas par sociālajiem partneriem un reti kad tiek iekļautas konsultatīvās darba grupās, padomēs u.tjp. Tieši tāpēc „UEAPME prasa izveidot mērķtiecīgu programmu MVU asociāciju spēju izaugsmei un vienmēr iesaistīt MVU pārstāvjus konsultatīvās augsta līma darba grupās.”, skaidro Rabmere-Kollere.

Šobrīd spēkā esošā Eiropas sociālā dialoga budžeta pieeja ļauj tikai laikā ierobežotu projektu īstenošanu, kas nav pietiekami, lai izveidotu stabilas un ilgtspējīgas struktūras. Eiropas Komisija šobrīd sniedz līdzīga veida atbalstu patērētāju organizācijām, arodbiedrībām, vides NVO, tā stiprinot to balsi politikas procesos. „Ja Komisija vēlas atbilstošu MVU pārstāvniecību nacionālajā un Eiropas līmenī, ieskaitot 20 miljonus mikrouzņēmumu, ir nepieciešams apsvērt iespēju izveidot līdzīgus atbalsta mehānismus, īpaši sniedzot atbalstu tajās dalībvalstīs, kurās MVU apvienošanās ir apgrūtināta vai ļoti lēna”, tā Rabmere-Kollere pamato savu prasību par strukturālu atbalstu Eiropas līmenī.

Pārrunājot pārrobežu darba ņēmēju situāciju, Rabmere-Kollere lūdza rast pragmātisku risinājumu reālām problēmām. UEAPME ir nobažījusies par nedeklarētu darbu, „pastkastīšu” uzņēmumiem un pārrobežu nodarbinātības ļaunprātīgu izmantošanu, kas samazina sociālos standartus. To nepieciešams risināt, lai radītu vienādus nosacījumus visiem uzņēmumiem un nodrošinātu sociālo stabilitāti. „Tomēr uzraudzības pasākumi nedrīkst kļūt tik birokrātiski, lai tie ierobežotu mazos uzņēmumus, kas veic pārrobežu pakalpojumu piegādi, arī neparedzētu gadījumos vai steidzamu remontdarbu laikā”, skaidro Rabmere-Kollere un prasa „vairāk veselā saprāta un mazāk ideoloģijas diskusijā.” Noslēgumā viņa interesējās arī par to kā „vienāda samaksa par vienādu darbu” princips praktiski var tikt piemērots pārrobežu darbinieku gadījumā.

Uzziņai:

UEAPME ir darba devēju organizācija, kas pārstāv Eiropas Savienības un ES kandidātvalstu amatniekus, mazos un vidējos uzņēmumus. UEAPME ir UEAPME ir 64 biedru organizācijas, kas nosedz 12 miljonus uzņēmumu un 55 miljonus strādājošo Eiropā. UEAPME ir Eiropas līmeņa sociālais partneris. Vairāk: www.ueapme.com vai seko @UEAPME Twitter

Latvijas Biznesa savienība (LBS) tika izveidota 2015. gadā apvienojoties biedrībām “Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu konfederācija” (dib. 1996.) un “Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums” (dib. 2012.). LBS ir vienīgā Latvijas darba devēju organizācija, kas pārstāv Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus Eiropas Savienības līmenī kā UEAPME biedrs. LBS ir apvienojušies vairāk nekā 70 biedri – uzņēmumi un nozaru asociācijas. LBS aktīvi komunicē ar vairāk nekā 5000 sekotājiem sociālajos medijos (Facebook, Twitter). Vairāk: www.savieniba.lv vai seko @AtbalstiMazo Twitter, LBS Facebook lapā vai LBS iniciatīvas Atbalsti Mazo Biznesu Facebook lapā.

Eduards Filippovs

Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs

e-pasts: eduards.filippovs@savieniba.lv

tālr.: 29247037.

 

UEAPME

Liliane Volozinskis, Social Affairs Director, Tel. +32 (0)2 230 7599, Email: l.volozinskis@ueapme.com

Jenny Manin, Press and Communications Officer, Tel. +32 (0)496 520 329, Email: pressoffice@ueapme.com

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s