6.aprīlī Latvijas Biznesa savienības Biedru sapulce lēma stiprināt mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvniecību pārvaldības procesos un rosināt Eiropas mazā biznesa akta re-startu Latvijā.

Posted on Updated on

LBS_titul

Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāja Elīna Egle uzrunājot biedrus uzsvēra, ka ‘’Latvijas tautsaimniecībā mazo un vidējo uzņēmumu ietekme pieaug. Ietekmei jāpieaug arī pārvaldības procesos. Demokrātiskā sabiedrībā politiķi un ierēdņi konsultējas ar sabiedrības grupām, kuru tiesības un pienākumus tie ietekmē, izstrādājot normatīvo regulējumu. Šobrīd informācijas apmaiņa par uzņēmējdarbības vides izmaiņām ir necaurspīdīga. Nepieciešams iesaistīt Eiropas līmeņa MVU pārstāvjus pārvaldības procesos un stiprināt sociālo partnerību.’’

Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas ģenerāldirektors Peter Faross video apsveikumā Savienības biedriem uzsvēra, ‘’Eiropas Savienībā jānostiprina ES amatniecības un MVU horizontāla rīcībpolitika. MVU attīstībai jāuzlabo ārējo tirgu, finansējuma un atbilstoša darbaspēja pieejamība un jāsamazina birokrātija. Novēlu Latvijas Biznesa savienībai iegūt atzīta sociālā partnera statusu.’’

Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs rosina ‘’Latvijā jāņem vērā Eiropas Komisijas viedās regulēšanas principi: ‘’Vispirms domā par mazāko’’ un jāievieš ietekmes novērtējums uz MVU pirms ikviena regulējuma pieņemšanas.’’

2015.gadā pateicoties SEB Bankas atbalstam iniciatīva ‘’Atbalsti mazo biznesu!’’ Mazā biznesa dienā interneta vietnē www.mazābiznesadiena.lv pulcēja jau turpat desmito daļu no visiem strādājošajiem mikro un mazajiem uzņēmumiem valstī – 5045 uzņēmumus, kuri apgroza gadā līdz 300 000 EUR un nodarbina vidēji 3 darbiniekus. Latvijas Biznesa savienība organizējot iniciatīvu ”Atbalsti mazo biznesu!” aicina iedzīvotājus Latvijā un sociālo tīklu lietotājus visā pasaulē iepazīties ar mazā biznesa piedāvājumu.

Š.g. martā Ministru kabinets apstiprināja un Saeimai jālemj par Mazā biznesa dienu kā atzīmējamo dienu kalendārā katra gada novembra trešajā sestdienā. Latvijas Biznesa savienība cer, ka sabiedrībai būs iespēja novērtēt uzņēmīgu un radošu cilvēku devumu Latvijas ekonomikā un nodarbinātībā ar īpašu dienu gadā. Šogad Mazā biznesa diena tiks atzīmēta 19.novembrī.

Ņemot vērā, ka:

 • MVU tests likumdošanas procesā nav ieviests;
 • ES fondu apguves regulējums vēl tikai tiek apstiprināts;
 • Birokrātija vs iedzīvotāju un uzņēmumu skaitu pieaug;
 • Mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju režīms ir apdraudēts;
 • Start-up regulējums tiek izstrādāts šaurai uzņēmēju grupai.

2016.gadam Savienības biedri apstiprina sekojošas prioritātes:

 1. Piemērot principu “Vispirms domāt par mazākajiem” – tiesību akti ir jāpieņem izvērtējot to ietekmi uz MVU.
 2. Valsts administrācijas izdevumu samazināšana;
 3. Strukturālās reformas ekonomikas izaugsmei, kas rada jaunas iespējas uzņēmējiem un investoriem;
 4. Ilgtspējīgu investīciju piesaiste;
 5. Mērķtiecīgas nodokļu reformas, samazinot nodokļus darbaspēkam;
 6. Ekonomiskās, fiskālās un enerģētikas politikas koordinācija starptautiskai konkurētspējai;
 7. Modernizēt darba tirgu MVU vajadzībām u.c.

Jāatzīmē , ka š.g. februārī, UEAPME prezidente Ulrike Rabmer-Koller, tiekoties ar Eiropas Komisijas (EK) viceprezidentu Valdi Dombrovski, aicina EK viceprezidentu V.Dombrovski uzlabot MVU iesaisti pārvaldībā un izveidot atbalsta programmu MVU organizācijām, kas ļautu tām kļūt stiprākām, proaktīvākām kā sociālajiem partneriem, kā arī nodrošināt plašāku MVU pārstāvniecību lēmumu pieņemšanā gan Eiropas, gan nacionālā līmenī.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s