LBS

Latvijas pieredze, iekarojot Eiropas Savienības tirgu, var kalpot kā bākuguns Austrumu partnerības valstīm

Posted on Updated on

Viesojoties Tbilisi un Baku, Latvijas Biznesa savienības pārstāvji uzsvēra, ka, lai sasniegtu veiksmīgus eksporta rezultātus, nepietiek tikai ar valdību noslēgtiem līgumiem. Pašiem uzņēmumiem ir jābūt aktīviem un jāgatavojas nopietnai cīņai ar ES uzņēmējiem, kas var pretoties jaunu konkurentu ienākšanai pārpildītajā Eiropas tirgū. Ne mazāk svarīgs ir valdību praktisks atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu eksporta centieniem. Lasīt pārējo šī ieraksta daļu »

Advertisements

Austrumu partnerības un Latvijas uzņēmumi meklēs labākos rīkus, lai veiksmīgāk izmantotu ES tirgus sniegtās priekšrocības

Posted on Updated on

Īstenojot kopīgu projektu, Gruzijas, Azerbaidžānas un Moldovas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) organizācijas iepazīs Latvijas uzņēmumu pieredzi ieejot ES atvērtajā tirgū kā arī dalīsies ar idejām un pieejām, kas tiek pielietotas partnervalstīs, atbalstot uzņēmumu eksporta centienus. Lasīt pārējo šī ieraksta daļu »

MVU attīstībai svarīga iedzīvotāju pirktspēja un investīcijas

Posted on Updated on

Š.g. 24.aprīlī notika Latvijas Biznesa savienības biedru kopsapulce, kuras laikā tika apspriesti mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējai aktuāli jautājumi, t.sk. nodokļu reformas, vietējā tirgus un Eiropas izaugsmes potenciāls. Latvijas Biznesa savienība 2017.gadā turpinās darbību atbilstoši savai stratēģijai. Tiks turpināta iniciatīva “Atbalsti mazo biznesu!” un virzīti grozījumi likumā “Mazā biznesa diena” noteikšanai par atzīmējamo dienu. Latvijas Biznesa savienība pārstāvēs MVU nodokļu un nodarbinātības politikas izstrādes procesā nacionālā līmenī un Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijā (UEAPME).

Biedru sapulce atzīmēja, ka viens no aktuālākajiem jautājumiem MVU joprojām ir finansējuma pieejamība, kur Latvijas Biznesa savienība sniegs informatīvu atbalstu sadarbībā ar attīstības finanšu institūciju “ALTUM” un komercbankām. Aktualitāti nezaudē atbilstoša darbinieku iesaiste uzņēmumos, kur jāveicina profesionālās izglītības un jauniešu mācību prakses iespējas tieši MVU. Ņemot vērā ierobežoto pirktspēju un izaugsmes iespējas pašmāju tirgū, eksporta veicināšanai tiks turpināta starptautiskā sadarbība ar ES dalībvalstu un Austrumu partnerības valstu darba devēju organizācijām.
Lasīt pārējo šī ieraksta daļu »

Ekonomisko attiecību stiprināšana sākas ar cilvēku iepazīšanu

Posted on Updated on

Gruzinu_vizite

Nevalstiskās un biznesa organizācijas, to sadarbība ar valsts institūcijām, valsts un ES fondu atbalsts zaļo tehnoloģiju ieviešanai un sadarbība klimata pārmaiņu novēršanā, bija dažas no tēmām Gruzijas NVO un biznesa organizāciju pārstāvju vizītei Latvijā. Vizīti sadarbībā ar Gruzijas asociāciju „Sievietes Biznesā” rīkoja Latvijas Biznesa savienība.

Latvijas Biznesa savienības priekšsēdētājs Eduards Filippovs atzīst: “Mēs katru tikšanos ar partneriem no Austrumu partnerības valstīm uztveram kā iespēju iepazīt cilvēkus un atklātu sarunu laikā pārrunāt situāciju mūsu un ciemiņu valstī, meklējot kopīgo, izceļot atšķirīgo, daloties labajā un arī sliktajā pieredzē. Tieši tā – sarunu nevis mūsu lekciju veidā iespējams veidot ilgtermiņa attiecības. Ar šādu pieeju plānojam turpināt un pilnveidot uzsākto sadarbību ar Austrumu partnerības valstu biznesa un citām organizācijām arī jaunajā gadā.” Lasīt pārējo šī ieraksta daļu »

Inovācijas sistēmas, investīciju piesaistes un jaunuzņēmumu veidošana – Austrālijas prakse

Posted on Updated on

roy-neishlosLatvijas Biznesa savienība š.g. 5-9.decembrim uzņēma viesus no Austrālijas – politiķi Vaiat B. Roi (Wyatt Beau Roy) un uzņēmēju Eitanu Neišlos (Eitan Neishlos), kas ieradās Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas tehnoloģiju jaunuzņēmumiem un apzinātu nākotnes izaicinājumus vienotajā ES tirgū un interesi apgūt jaunus tirgus.

V.B.Roi un E.Neišlos tikās ar Ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu  un Ārlietu ministrijas Valsts sekretāru Andreju Pildegoviču, skarot ES vienotā tirgus un politisko izaicinājumu jautājumus, kā arī daloties pieredzē par inovāciju un investīciju piesaistes politiku. Papildus  viesi dalījās ar pieredzi par divpusējo tirdzniecības attiecību veidošanu starp Austrāliju un ASV, Austrāliju un Ķīnu, kas sniedz papildus iespējas uzņēmējiem un investoriem. Lasīt pārējo šī ieraksta daļu »

MVU izaugsmei Austrumu partnerības valstīs nepieciešama vienota atbalsta sistēma un vienkāršoti nodokļu režīmi mazajiem uzņēmumiem

Posted on Updated on

All_logoPlašāka e-pakalpojumu pieejamība, e-paraksta izmantošanu saziņā ne tikai starp valsts iestādēm, bet arī ar iedzīvotājiem un biznesu, dažādu valsts reģistru sadarbība, neprasot cilvēkiem un uzņēmumiem iesniegt liekas izziņas ar informāciju, kas jau ir valsts rīcībā, „vienas pieturas aģentūras” uzņēmējdarbības finanšu atbalsta shēmu vadībai un vienkāršotu nodokļa režīmu ieviešana uzņēmējdarbības iesācējiem un mūžam mazajiem uzņēmumiem ir tikai daži no ieteikumiem, kas iestrādāti Latvijas Biznesa savienības ekspertu izstrādātajās rekomendācijās uzņēmējdarbības atbalstam Austrumu partnerības valstīs. 
Lasīt pārējo šī ieraksta daļu »

Pašvaldību ieguldījums uzņēmējdarbības vides attīstībā kļūst arvien mērķtiecīgāks: indeksa ‘’Investīcijām draudzīgākā pašvaldība’’ rezultāti

Posted on Updated on

indekss_adazi

Šodien, 15.novembrī, ‘’Mazā biznesa dienas sagaidīšanas konferencē’’ pirmo reizi tika atvērts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Biznesa savienības indekss ‘’Investīcijām draudzīgākā pašvaldība’’, kurā piedalījās 80 no 119 Latvijas pašvaldībām.
Indekss ‘’Investīcijām draudzīgākā pašvaldība’’ uzrāda pašvaldību kvantitatīvos sociāli ekonomiskos rādītājus, kas nozīmīgi uzņēmējdarbības attīstībai noteiktā teritorijā un sniedz iespēju pašvaldībām veikt pašnovērtējumu par darbībām investīciju piesaistē, uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanā, kā arī tiešo un netiešo atbalstu uzņēmējdarbības attīstībā, izvērtējot noteiktā laika periodā sasniegtos rezultātus. Indekss atspoguļo arī pašvaldību aptaujas rezultātus un pašvaldību praktiskās darbības investīciju vides sekmēšanā.

Lasīt pārējo šī ieraksta daļu »