Mazajam biznesam nepieciešams atbalsts Corona 19 vīrusa radītā ārkārtas stāvokļa negatīvo seku mazināšanai

Posted on

2020.gada 12. martā, sasauktajā Krīzes vadības padomes sēdē informēja, ka Latvijā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis saistībā ar koronavīrusa izplatību. Ārkārtējā situācija ir spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz šī gada 14. aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību. Lēmumi par ārkārtas stāvokli šeit.

Ikviens iedzīvotājs tiek aicināts ievērot sociālās distancēšanās pasākumus, mazināt atrašanos publiskās vietās un organizēt savu darbu pēc iespējas attālināti – no mājām un izvairīties no braucieniem uz ārvalstīm.

Ārkārtas stāvoklis liek uzdot pamatotus jautājumus par to, kā palīdzēt tūkstošiem mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kas saskaras ar īpaši kritisku situāciju, jo finanšu-ekonomiskās rezerves tiem ir nesalīdzināmi mazākas, kā lieliem uzņēmumiem vai publiskām kapitālsabiedrībām. Līdz šim aktualizētas galvenokārt lielo uzņēmumu grūtības. Salīdzinot ar citām valstīm, kas meklē risinājumus, papildus saskaramies ar novājinātu Ekonomikas ministriju.

Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāja Elīna Egle aicina ‘’samazināt spiedienu uz uzņēmumu naudas plūsmu, būt iecietīgiem pret pasūtījumu izpildes termiņiem un sniegt lielāku elastību nodokļu nomaksā. Tā ir mūsu, darba devēju un darba ņēmēju interesēs. Mēs esam vienā laivā, kas pašlaik ir bangojošā jūrā.’’

Lai sniegtu atbalstu darba devējiem un nodarbinātajiem, kā arī mazinātu ārkārtas stāvokļa ietekmi uz tautsaimniecību un cilvēku pirktspēju Ministru kabinetā ir lemts par virkni atbalsta pasākumiem un plāno tos papildināt pēc nepieciešamības. Vairāk šeit.

Latvijas Biznesa savienība rosina atbildīgās iestādes Latvijā un SMEunited, savukārt, Eiropā nodrošināt atbalstu MVU sekojošos virzienos:
1) nodrošināt likviditāti, garantijas apgrozāmajam līdzekļiem un atliekot nodokļu un sociālo iemaksu maksājumus,
(2) ienākumu atbalsta pasākumus pašnodarbinātām personām un MVU,
(3) piedāvāt daļējas bezdarba jeb dīkstāvju atbalsta sistēmu, no kurām var gūt atvieglojumus arī MVU,
(4) kritiskās publiskās infrastruktūras darbības nodrošināšana,
(5) pēc iespējas atvērt piegādes ķēdi.

Vairāk šeit.

MVU intereses konsultācijās ar Eiropas Komisiju pārstāv SMEunited, kuras biedre ir Latvijas Biznesa savienība. Jāatzīmē, ka Eiropas Komisijas sociālie partneri ir nākuši klajā ar paziņojumu un, aicinot valdības, īpaši apstiprināt šādus pasākumus:

  • uz laiku pilnībā izmantot Stabilitātes un izaugsmes pakta mērķo siekļauto elastīgumu, tostarp apsverot pagaidu apturēšanu, izmantojot vispārējo izņēmuma klauzulu;
  • izvairīties no vienotā tirgus izkropļojumiem, tostarp aizliegumiem un eksporta ierobežojumiem, un jo īpaši medicīnas iekārtu un medikamentu eksportam, un pārtraukt preču slēgšanas robežas; visu kravu pārvadājumu veidu aizsardzība ES ir prioritāte, un tai ir arī būtiska nozīme, lai koordinētu un informētu par dalībvalstīs veiktajiem pasākumiem; veicināt dalībvalstu izdevumus un ieguldījumus, jo īpaši, lai pastiprinātu personālu, aprīkojumu un līdzekļus valsts veselības pakalpojumiem, sociālās aizsardzības sistēmām un citiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem;
  • mobilizēt neizmantotos struktūrfondus un citus ESfondus, lai palīdzētu dalībvalstīm nodrošināt finansiālu un ienākumu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skāris bezdarbs vai darba apturēšana, tostarp nestandarta darbaņēmējiem un pašnodarbinātajiem;
  • nodrošināt piekļuvi kredītiem un finansiālu atbalstu uzņēmumiem, jo īpaši visu veidu MVU, kurus skar bloķēšanas un ārkārtas pasākumi, ar koordinētu intervenci no ES budžeta, ECB, EIB un valstu attīstību veicinošajām bankām;
  • solidaritātes fonda aktivizēšana dabas katastrofu gadījumos un jebkāds cits pieejams finansējums ESlīmenī;
  • Jāatzīst arī EiropasKomisijas centieni valsts atbalsta noteikumos izmantot pilnīgu elastību.

Viss paziņojums šeit.

Ja Jums ir priekšlikumi ārkārtas stāvokļa negatīvo seku novēršanai, sniedziet mums priekšlikumus e-pastā: bizness@savieniba.lv un mēs konsolidēsim MVU viedokli to īstenošanai ārkārtas situācijas pārvarēšanai.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s