Katrai pašvaldībai jāizvēlas tieši tās uzņēmējiem piemērotākie atbalsta veidi

Posted on

Lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu attīstību (MVU) Eiropas Savienības (ES) Austrumu partnerības valstīs, Latvijas Biznesa savienība (LBS) sadarbībā ar partneriem Azerbaidžānā, Gruzijā un Ukrainā ir izstrādājusi rekomendācijas MVU atbalstam reģionos. Rekomendācijas angļu valodā ir pieejamas Latvijas Biznesa savienības tīmekļa vietnē.

Pasaulē, Eiropas Savienības un arī Austrumu partnerības un valstīs pastāv daudzas iniciatīvas MVU atbalstam reģionos. To vidū ir informatīvi pasākumi, izstādes, interneta risinājumi, ilgtermiņa iniciatīvas sadarbībā ar pašvaldībām, reģionālās un nacionālas nozīmes MVU atbalsta stratēģijas, atbalsta struktūras vietējo MVU iesaistei lēmumu pieņemšanā u.tml. Šogad, īstenojot projektu sadarbībā ar partneriem Azerbaidžānā, Gruzijā un Ukrainā, tika izvērtētas dažādas pieejas un apkopotā veidā tiek piedāvātas ziņojumā “Rekomendācijas MVU atbalstam reģionos

Lai arī iespējamu atbalsta veidu ir daudz, ir jāatceras, ka nav garantētas burvju nūjiņas, kas būtu piemērojama pilnīgi visās pašvaldībās, reģionos, valstīs. Katrai pašvaldībai vai valdībai pašai ir jāizlemj, kādi tieši līdzekļi ir vispiemērotākie un nepieciešamākie tās uzņēmējiem.” atzīmē LBS valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs. “Vienlaikus, lai varētu izmantot jau pārbaudītas metodes, ieteicams ir iepazīt arī citu valstu pieredzi, kas ļauj piemērotāko risinājumu atrast ātrāk. Tāpēc esam izstrādājuši šīs rekomendācijas, kas apkopo vairāku valstu piemērus.

Kā veiksmīgi piemēri no Latvijas pieredzes rekomendācijās minēta LBS ikgadēji organizētā Mazā biznesa dienu un kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju īstenotā iniciatīva “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība”.

Rekomendācijas ir izstrādātas ar ES Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma grantu programmas atbalstu. Projektu īsteno partneri no Azerbaidžānas, Latvijas, Gruzijas un Ukrainas.

Kontakti:

Eduards Filippovs, Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs,

e-pasts: bizness@savieniba.lv, tālr.: 29247037

Par projektu

Katrā no projekta partnervalstīm, kā arī citās Austrumu partnerības un Eiropas Savienības valstīs jau pastāv daudzas iniciatīvas MVU atbalstam reģionos. To vidū ir informatīvi pasākumi, izstādes, interneta risinājumi, ilgtermiņa iniciatīvas sadarbībā ar pašvaldībām, atbalsta struktūras vietējo MVU iesaistei lēmumu pieņemšanā u.tml. Šī projekta uzdevums bija atrast tās iniciatīvas, kuras varētu ieviest Austrumu partnerības valstu reģionos, kā arī pārbaudīt tās praksē rīkojot MVU pasākumus reģionos. Papildus tam, projekts vērsīsies pie projekta partnervalstu valdībām, aicinot ieviest identificētās iniciatīvas valstiskā līmenī.

Projektu “MVU atbalsta stratēģiju izstrāde un to ietekme uz reģionālajiem MVU” (Development of SME Strategies and its Impact on Regional SMEs) īsteno

Lai apmainītos ar gūto pieredzi, projekta laikā tika īstenoti vairāki pasākumi:

  • Mācību brauciens/ praktiska darbnīca – Kazakh reģionā Azerbaidžānas ziemeļu daļā (2019. gada jūnijs);
  • Pasākumi reģionos Azerbaidžānā, Gruzijā un Ukrainā (2019. gada jūlijs – augusts)
  • Rekomendāciju izstrāde MVU atbalsta stratēģijām un pasākumiem (2019. gada augusts – septembris);
  • Publicitātes pasākumi.

Projektu atbalsta Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma (EaP CSF) pārfinansēšanas grantu programma. To atbalsta Eiropas Savienība kā daļa no atbalsta pilsoniskajai sabiedrībai reģionā. Ar pārfinansēšanas programmu EaP CSF atbalsta tā biedru projektus, kas palīdzēs izpildīt EaP CSF misiju un uzdevumus.

Granti ir pieejami NVO no Austrumu partnerības un ES valstīm. Atbalsta mērķa nozares ir demokrātija un cilvēktiesības, ekonomiskā integrācija, vide un enerģētika, kontakti starp cilvēkiem, sociālā un nodarbinātības politika.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par tās saturu pilnībā ir atbildīga Latvijas Biznesa savienība un tā ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s