Labākais atbalsts uzņēmējiem ir vietas un iespējas, kas radītas, lai parādītu savus produktus un pakalpojumus

Posted on Updated on

Turpinot sadarbību ar Eiropas Savienības (ES) Austrumu partnerības valstīm, Latvijas Biznesa savienības pārstāvji šonedēļ apmeklēja Azerbaidžānas Kazakh reģionu, lai kopīgi meklētu labākos risinājumus mazo uzņēmumu atbalstam reģionos. Mācoties vienam no otra, tika izvērtētas idejas, ko partneri var pārbaudīt izmēģinājuma pasākumos. Labākās no idejām tiks iekļautas kā rekomendācijas dokumentā, ko kopīgi izstrādās partneri.

Lai palīdzētu mazajam biznesam, ir svarīgi radīt platformas, pārdošanas kanālus, vietas, kur tie var iepazīstināt ar saviem produktiem un pakalpojumiem. Tas būs nozīmīgākais atbalsts, ko var sniegt uzņēmējiem” tā tiekoties Kazakh reģionā ar Azerbaidžānas uzņēmējiem, Ukrainas un Gruzijas partneriem uzsvēra Latvijas Biznesa savienības (LBS) valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs. Kā veiksmīgus piemērus Latvijā E.Filippovs minēja LBS ikgadēji organizēto Mazā biznesa dienu un kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju īstenoto iniciatīvu “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība”.

Gruzijas asociācijas “Sievietes biznesā” prezidente Nino Elizbarašvili stāstot par MVU situāciju Gruzijā, uzsvēra nepieciešamību mazajiem uzņēmumiem īpaši zemniekiem apvienoties, lai tie spētu iekarot plašāku tirgu. Tā piemēram, par veiksmes stāstu var uzskatīt šobrīd Gruzijā izveidotos 1500 kooperatīvus, kas apvieno 15 000 zemnieku.

Ukrainas pieeja ir sniegt atbalstu MVU reģionālā līmenī nevis valsts līmenī, skaidroja Pārrobežu sadarbības centra pārstāvis Jurijs Vdovenko. Tāpēc ir izstrādātas un tiek īstenotas reģionālās MVU atbalsta stratēģijas, tomēr tas nemazina nepieciešamību MVU atbalstu plānot arī valsts līmenī. Tā ir viena no tuvākā laika prioritātēm Ukrainā.

Uzrunājot projekta partnerus LBS padomniece Gunta Misāne iepazīstināja ar ES Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas laureātu piemēriem un aicināja smelties idejas no pārbaudītiem pasākumiem: “Pasaulē un Eiropā ir daudz labu ideju mazo uzņēmēju atbalstam, kas ir pārbaudītas un strādā. Šīs idejas var izmantot, lai radītu atbalsta mehānismus arī ES Austrumu partnerības valstīs.”

Seminārs Azerbaidžānā notika ar ES Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma grantu programmas atbalstu. Projektu īsteno partneri no Azerbaidžānas, Latvijas, Gruzijas un Ukrainas.

E.Filippova prezentācija seminārā  “Latvijas piemēri MVU atbalstam” 

G.Misānes prezentācija seminārā “EEPA uzvarētāju stāsti”

N.Elizbarašvili prezentācija seminārā “Gruzijas piemēri MVU atbalstam”

J.Vdovenko prezentācija seminārā “Ukrainas piemēri MVU atbalstam”

 

Kontakti:

Eduards Filippovs, Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs, e-pasts: bizness@savieniba.lv, tālr.: 29247037

Latvijas Biznesa savienība: https://savieniba.lv/   Facebook/savieniba.lv

Iniciatīva ”Atbalsti mazo biznesu”: http://www.mazabiznesadiena.lv E-pasts: info@mazabiznesadiena.lv

Facebook/AtbalstiMazoBiznesu Twitter: @AtbalstiMazo

Par projektu

Katrā no projekta partnervalstīm, kā arī citās Austrumu partnerības un Eiropas Savienības valstīs jau pastāv daudzas iniciatīvas MVU atbalstam reģionos. To vidū ir informatīvi pasākumi, izstādes, interneta risinājumi, ilgtermiņa iniciatīvas sadarbībā ar pašvaldībām, atbalsta struktūras vietējo MVU iesaistei lēmumu pieņemšanā u.tml. Šī projekta uzdevums ir atrast tās iniciatīvas, kuras varētu ieviest Austrumu partnerības valstu reģionos, kā arī pārbaudīt tās praksē rīkojot MVU pasākumus reģionos. Papildus tam, projekts vērsīsies pie projekta partnervalstu valdībām, aicinot ieviest identificētās iniciatīvas valstiskā līmenī. Iedvesmu pasākumiem tiks gūta arī no Latvijas Biznesa savienības organizētās Mazā biznesa dienas un ikgadējā ES līmeņa pasākuma – European Enterprise Promotion Awards, kas izceļ jaunas un efektīvas idejas MVU atbalstam.

Projektu “MVU atbalsta stratēģiju izstrāde un to ietekme uz reģionālajiem MVU” (Development of SME Strategies and its Impact on Regional SMEs” īsteno

Lai apmainītos ar gūto pieredzi, projekta laikā tiks īstenoti vairāki pasākumi:

  • Mācību brauciens/ praktiska darbnīca – Kazakh reģionā Azerbaidžānas ziemeļu daļā (2019. gada jūnijs);
  • Pasākumi reģionos Azerbaidžānā, Gruzijā un Ukrainā (2019. gada jūlijs – augusts)
  • Rekomendāciju izstrāde MVU atbalsta stratēģijām un pasākumiem (2019. gada augusts – septembris);
  • Publicitātes pasākumi.

Projektu atbalsta Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma (EaP CSF) pārfinansēšanas grantu programma. To atbalsta Eiropas Savienība kā daļa no atbalsta pilsoniskajai sabiedrībai reģionā. Ar pārfinansēšanas programmu EaP CSF atbalsta tā biedru projektus, kas palīdzēs izpildīt EaP CSF misiju un uzdevumus.

Granti ir pieejami NVO no Austrumu partnerības un ES valstīm. Atbalsta mērķa nozares ir demokrātija un cilvēktiesības, ekonomiskā integrācija, vide un enerģētika, kontakti starp cilvēkiem, sociālā un nodarbinātības politika.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par tās saturu pilnībā ir atbildīga Latvijas Biznesa savienība un tā ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

Vairāk: https://savieniba.lv/eap-smes-2019/

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s