Meklēsim labākās stratēģijas MVU atbalstam Azerbaidžānas, Gruzijas un Ukrainas reģionos

Posted on Updated on

Partneri no Azerbaidžānas, Gruzijas, Ukrainas un Latvijas kopā meklēs veiksmīgākās stratēģijas un labākos atbalsta veidus mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) atbalstam reģionos. Dažus no risinājumiem partneri pārbaudīs izmēģinājuma pasākumos un labākās no idejām tiks iekļautas kā rekomendācijas dokumentā, ko kopīgi izstrādās partneri.

Gruzija un Ukraina ir divas no Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīm, kas šobrīd uzsākušas dziļāku Eiropas integrāciju, par ko liecina nesen parakstītie Asociāciju līgumi un saistībā ar tiem izveidotās Padziļinātās un visaptverošās brīvās tirdzniecības zonas (Deep and Comprehensive Free Trade Areas – DCFTA). Lai arī šobrīd Azerbaidžāna vēl nav parakstījusi šos dokumentus, tā ir spērusi nopietnus soļus, lai tuvinātos Eiropas Savienībai. Nav šaubu, ka MVU un biznesa organizācijas šo valstu galvaspilsētās ir daudz labāk informētas par Asociācijas līgumiem un DCFTA nosacījumiem. Tomēr šādas zināšanas ir daudz vājākas MVU un biznesa organizāciju vidū šo valstu reģionos.

Katrā no projekta partnervalstīm, kā arī citās Austrumu partnerības un Eiropas Savienības valstīs jau pastāv daudzas iniciatīvas MVU atbalstam reģionos. To vidū ir informatīvi pasākumi, izstādes, interneta risinājumi, ilgtermiņa iniciatīvas sadarbībā ar pašvaldībām, atbalsta struktūras vietējo MVU iesaistei lēmumu pieņemšanā u.tml. Šī projekta uzdevums ir atrast tās iniciatīvas, kuras varētu ieviest Austrumu partnerības valstu reģionos, kā arī pārbaudīt tās praksē rīkojot MVU pasākumus reģionos. Papildus tam, projekts vērsīsies pie projekta partnervalstu valdībām, aicinot ieviest identificētās iniciatīvas valstiskā līmenī. Iedvesmu pasākumiem tiks gūta arī no Latvijas Biznesa savienības organizētās Mazā biznesa dienas un ikgadējā ES līmeņa pasākuma – European Enterprise Promotion Awards, kas izceļ jaunas un efektīvas idejas MVU atbalstam.

Lai apmainītos ar gūto pieredzi, projekta laikā tiks īstenoti vairāki pasākumi:

  • Mācību brauciens/ praktiska darbnīca – Kazakh reģionā Azerbaidžānas ziemeļu daļā (2019. gada jūnijs);
  • Pasākumi reģionos Azerbaidžānā, Gruzijā un Ukrainā (2019. gada jūlijs – augusts)
  • Rekomendāciju izstrāde MVU atbalsta stratēģijām un pasākumiem (2019. gada augusts – septembris);
  • Publicitātes pasākumi.

Projektu “MVU atbalsta stratēģiju izstrāde un to ietekme uz reģionālajiem MVU” (Development of SME Strategies and its Impact on Regional SMEs” īsteno

 

Projektu atbalsta Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma (EaP CSF) pārfinansēšanas grantu programma. To atbalsta Eiropas Savienība kā daļa no atbalsta pilsoniskajai sabiedrībai reģionā. Ar pārfinansēšanas programmu EaP CSF atbalsta tā biedru projektus, kas palīdzēs izpildīt EaP CSF misiju un uzdevumus.

Granti ir pieejami NVO no Austrumu partnerības un ES valstīm. Atbalsta mērķa nozares ir demokrātija un cilvēktiesības, ekonomiskā integrācija, vide un enerģētika, kontakti starp cilvēkiem, sociālā un nodarbinātības politika.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par tās saturu pilnībā ir atbildīga Latvijas Biznesa savienība un tā ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s