Ko Austrumu Partnerības valstis var mācīties no Latvijas pieredzes?

Posted on Updated on

All_logo

Šonedēļ, Latvijas Biznesa Savienības valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs piedalīsies apaļā galda diskusijā Kišiņevā, lai pārrunātu Eiropas Mazās Uzņēmējdarbības akta ieviešanu Latvijā un Latvijas pieredzi mazās uzņēmējdarbības atbalstam.

Apaļā galda diskusijā piedalīsies Moldovas uzņēmēju organizāciju un mazo uzņēmumu pārstāvji, kā arī projekta partneri no Ukrainas. E.Filippovs iepazīstinās klātesošos ar mazo un vidējo uzņēmumu situāciju Latvijā, īstenotajiem pasākumiem uzņēmējdarbības atbalstam un nākotnes plāniem. Tiekoties tiks pārrunāta arī Latvijā piemēroto pasākumu izmantojamība projekta partnervalstīs – Moldovā, Ukrainā un Gruzijā.  Tikšanās rekomendācijas tiks apkopotas noslēguma rekomendāciju ziņojumā, kas tiks iesniegts šo valstu atbildīgajām iestādēm.

Informācijai

Apaļā galda diskusija Kišiņevā (Moldovā) notiek Austrumu Partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma pārfinansēšanas grantu programmas atbalstīta projekta: “Mazās uzņēmējdarbības akts Eiropai un Padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas  – ceļvedis Ukrainas, Moldovas un Gruzijas ekonomiskai izaugsmei, ņemot vērā Latvijas pieredzi ekonomiskās krīzes pārvarēšanā” ietvaros. Vairāk par projektu https://savieniba.lv/eap-smes/

Ar pārfinansēšanas programmu Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības forums atbalsta projektus Austrumu partnerības valstīs ar reģionālu dimensiju, kas palīdzēs izpildīt EaP CSF misiju. Pārfinansēšanas grantu programmu atbalsta Eiropas Savienība, National Endowment for Democracy un Čehijas Ārlietu ministrija. 2016.gada grantu shēmas ietvaros pieejami ir 307 500 EUR. Granti ir pieejami NVO no Austrumu partnerības un ES valstīm. Atbalsta mērķa nozares ir demokrātija un cilvēktiesības, ekonomiskā integrācija, vide un enerģētika, kontakti starp cilvēkiem, sociālā un nodarbinātības politika.

Projektu īsteno:

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par tās saturu pilnībā ir atbildīga Latvijas Biznesa savienība un tā nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

Eduards Filippovs
Latvijas Biznesa Savienības valdes priekšsēdētājs
Eduards.filippovs@savieniba.lv
29247037

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s