MVU attīstībai svarīga iedzīvotāju pirktspēja un investīcijas

Posted on Updated on

Š.g. 24.aprīlī notika Latvijas Biznesa savienības biedru kopsapulce, kuras laikā tika apspriesti mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējai aktuāli jautājumi, t.sk. nodokļu reformas, vietējā tirgus un Eiropas izaugsmes potenciāls. Latvijas Biznesa savienība 2017.gadā turpinās darbību atbilstoši savai stratēģijai. Tiks turpināta iniciatīva “Atbalsti mazo biznesu!” un virzīti grozījumi likumā “Mazā biznesa diena” noteikšanai par atzīmējamo dienu. Latvijas Biznesa savienība pārstāvēs MVU nodokļu un nodarbinātības politikas izstrādes procesā nacionālā līmenī un Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijā (UEAPME).

Biedru sapulce atzīmēja, ka viens no aktuālākajiem jautājumiem MVU joprojām ir finansējuma pieejamība, kur Latvijas Biznesa savienība sniegs informatīvu atbalstu sadarbībā ar attīstības finanšu institūciju “ALTUM” un komercbankām. Aktualitāti nezaudē atbilstoša darbinieku iesaiste uzņēmumos, kur jāveicina profesionālās izglītības un jauniešu mācību prakses iespējas tieši MVU. Ņemot vērā ierobežoto pirktspēju un izaugsmes iespējas pašmāju tirgū, eksporta veicināšanai tiks turpināta starptautiskā sadarbība ar ES dalībvalstu un Austrumu partnerības valstu darba devēju organizācijām.

Latvijas Biznesa savienības padomes priekšsēdētāja Elīna Egle: ‘’Latvijas Biznesa savienība atbalsta ieceri ar nodokļu reformas palīdzību kāpināt iedzīvotāju pirktspēju un ekonomisko aktivitāti. Pirktspējas samazinājums ir vērojams ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā saskaņā ar UEAPME Eiropas MVU Barometru. Tomēr apzinoties, ka arvien vairāk funkcijas un pakalpojumus valsts deleģē pašvaldībām, valstij jārod ieņēmumu kompensācijas jeb stabilizācijas mehānisms pašvaldībās. Turpmākās koalīcijas sarunas ieviesīs korekcijas nodokļu reformu plānos, tādēļ ceram uz aktīvāku Latvijas Biznesa savienības iesaisti ietekmes uz uzņēmējdarbību un nodarbinātību izvērtēšanā tieši MVU sektorā.’’

Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs Eduards Filippovs: “Pēc Latvijas Biznesa savienības biedru domām, respektējot mazā biznesa unikālo un īpašo sociāli ekonomisko lomu, papildus nodokļu jautājumiem ir turpināmas strukturālās reformas valsts pārvaldē, izglītības un veselības aprūpes sektoros, mazinot administratīvo slogu arī caur horizontālo jautājumu sakārtošanu. Piemēram, tehnisko prasību nesamērīgums elektroniskajiem kases aparātiem, samazināto PVN likmju piemērošana precēm un pakalpojumiem, nodevu skaits un apjoms, standartizācijas sistēmas un standartu pilnveide ar mērķi veicināt to pieejamību, ceļu infrastruktūras atjaunošana un pienācīga uzturēšana ir faktori, kas arī veido šo Latvijas uzņēmējdarbības vidi. Vitāli svarīgas šobrīd ir investīcijas reālajā ekonomikā vairojot tās aktīvu dalībnieku skaitu, līdzsvaroti palīdzot veidoties jauniem uzņēmumiem un tai pat laikā atbalstīt esošo uzņēmumu izaugsmi to mērogā un kvalitātē.”

2016. gadā biedrība nostiprināja sadarbību ar Latvijas valsts pārvaldes institūcijām, pārstāvot tieši MVU intereses daudzās darba grupās tajā skaitā par plānotajām nodokļu izmaiņām. Gada nogalē, sadarbojoties ar citām biedrībām no Ministru kabineta Memoranda padomes, izdevās apstādināt plānotās izmaiņas saistībā ar obligātā minimālā VSAOI ieviešanu, kā arī mikronodokļa maksātāju režīma likvidēšanu. Savukārt novembrī notika ikgadējā Mazā biznesa diena. Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izstrādāts indekss „Investīcijām draudzīgākā pašvaldība”, kuras uzvarētāji tika apbalvoti Mazā biznesa dienas laikā. Īstenots projekts ar Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīm Moldovu, Gruziju, Ukrainu, iepazīstinot to pārstāvjus ar uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Uzņemti Gruzijas NVO pārstāvji, stāstot par pielāgošanos klimata pārmaiņām Latvijā.

Jāatzīmē, ka pirms gada Ministru kabinets apstiprināja, bet Saeima noraidīja Latvijas Biznesa savienības aicinājumu ieviest Mazā biznesa dienu kā atzīmējamo dienu kalendārā katra gada novembra trešajā sestdienā. Latvijas Biznesa savienība rosināja ieviest šādu dienu, lai sabiedrībai būtu iespēja novērtēt uzņēmīgu un radošu cilvēku devumu Latvijas ekonomikā un nodarbinātībā ar īpašu dienu gadā. Saeima noignorēja faktu, ka 99,7% no visas tautsaimniecības un 60% darba vietu veido MVU. Šobrīd turpinās parakstu vākšana portālā ‘’Mana Balss’’, par grozījumiem likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, lai ieviestu atzīmējamu Mazā biznesa dienu. Šogad Mazā biznesa diena tiks atzīmēta piekto gadu – 18.novembrī.

Papildu informācija:
Darba devēju organizācijas, biedrības ‘’Latvijas Biznesa savienība’’ saknes ir 1996.gadā. Šobrīd Savienība pārstāv 59 uzņēmumus un ar 11 uzņēmēju organizāciju starpniecību vēl vairāk kā 800 biedru uzņēmumus. Savienība ir vienīgā Latvijas MVU interešu pārstāve Eiropas Savienībā – Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas (UEAPME) biedrs un nodrošina pastāvīgu dialogu ar Eiropas Komisiju MVU jomā.
Latvijas Biznesa savienība īsteno iniciatīvu ‘’Atbalsti mazo biznesu!’’  no 2013.gada un organizē Mazā biznesa dienu, kas iesaista vairāk kā 5000 uzņēmumu. Uzņēmumiem ir iespēja pateicoties lielo uzņēmumu atbalstam stiprināt mazo biznesu, satikt patērētājus, veicināt uzņēmumu produktu atpazīstamību un eksportspēju. Iniciatīvai ir vairāk kā 6000 pastāvīgo sekotāju sociālajos tīklos.

Vairāk:
Eduards Filippovs, Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs
E-pasts: eduards.filippovs@savieniba.lv, tālr.: 29247037

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s