Austrumu partnerības un Latvijas uzņēmumi meklēs labākos rīkus, lai veiksmīgāk izmantotu ES tirgus sniegtās priekšrocības

Posted on Updated on

Īstenojot kopīgu projektu, Gruzijas, Azerbaidžānas un Moldovas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) organizācijas iepazīs Latvijas uzņēmumu pieredzi ieejot ES atvērtajā tirgū kā arī dalīsies ar idejām un pieejām, kas tiek pielietotas partnervalstīs, atbalstot uzņēmumu eksporta centienus.

Moldova, Gruzija un Azerbaidžāna ir trīs Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstis, kas šobrīd uzsākušas dziļāku Eiropas integrāciju, par ko liecina nesen parakstītie Asociāciju līgumi un saistībā ar tiem izveidotās Padziļinātās un visaptverošās brīvās tirdzniecības zonas (Deep and Comprehensive Free Trade Areas – DCFTA). Lai pilnvērtīgi izmantotu DCFTA radītos apstākļus, šo valstu MVU ir jāapgūst ES tirgus spēles noteikumi.

Katra no projekta partnervalstīm ir ieviesusi atšķirīgus atbalsta pasākumus uzņēmumiem. Gruzija ir spērusi vērā ņemamus soļus nostiprinot institucionālo atbalsta vidi lai palīdzētu uzņēmumiem pielāgoties DCFTA prasībām. Arī Azerbaidžānā un Moldovā ir vairāki labi piemēri kā arī kļūdas no kā mācīties. Dalīties šajā pieredzē ir ļoti veiksmīgs veids, kā mācīties vienam no otra.

Latvija līdzīgam procesam gāja cauri deviņdesmito gadu beigās, tomēr vēl joprojām MVU nākas saskarties ar situācijām, kad neizdodas pilnībā izmantot ES atvērtā tirgus sniegtās priekšrocības. Šo uzņēmumu labā un arī neveiksmīgā pieredze var kļūt par veiksmīgu mācību rīku Austrumu partnerības valstu uzņēmumiem.

Lai apmainītos ar gūto pieredzi, projekta laikā tiks īstenoti vairāki pasākumi:

  • Praktiskas darbnīcas Gruzijā, Azerbaidžānā un Moldovā, kuru laikā Latvijas partneri iepazīstinās ar Latvijas uzņēmumu pieredzi ES tirgū un eksporta atbalsta struktūrām (2017. gada jūnijs – augusts);
  • Apaļā galda diskusija Gruzijā ar visu partnervalstu dalību, kura laikā partneri iepazīstinās ar savu valstu pieredzi ieviešot DCFTA (2017. gada jūlijs);
  • Tiks sagatavota un izplatīta rokasgrāmata uzņēmumiem „Kā izmantot DCFTA savā labā?” (2017. gada augusts –septembris);
  • Publicitātes pasākumi.

Projektu „Kā izmantot ES atvērto tirgu: praktisks ceļvedis mazajiem un vidējiem uzņēmumiem par Padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonu balstoties Latvijas pieredzē” (“Benefitting from EU open market: SMEs practical guide to DCFTA learning from experience of Latvia”) īsteno:

Projektu atbalsta Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma (Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) pārfinansēšanas grantu programma. Ar pārfinansēšanas programmu EaP CSF atbalsta projektus Austrumu partnerības valstīs ar reģionālu dimensiju, kas palīdzēs izpildīt EaP CSF misiju un uzdevumus. Pārfinansēšanas grantu programmu atbalsta Eiropas Savienība un National Endowment for Democracy fonds. 2017. gada grantu shēmas ietvaros pieejami ir 260 000 EUR. Granti ir pieejami NVO no Austrumu partnerības un ES valstīm. Atbalsta mērķa nozares ir demokrātija un cilvēktiesības, ekonomiskā integrācija, vide un enerģētika, kontakti starp cilvēkiem, sociālā un nodarbinātības politika.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par tās saturu pilnībā ir atbildīga Latvijas Biznesa savienība un tā nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s